Pravidlá akcie

Pravidlá letákovej ponuky AEG pre kuchynské štúdiá

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel letákovej ponuky AEG pre kuchynské štúdiá (ďalej len "predajná akcia"). Tieto pravidlá sa môžu pozmeniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľ predajnej akcie je spoločnosť Electrolux s. r. o., so sídlom Budějovická 778/3, Praha 4, 140 21, identifikačné číslo: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, spis číslo C 2461 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 1. 7. do 16. 9. 2018. (ďalej len „doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“).

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“).

4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:

Zákazník, ktorý si zakúpi v rámci jedného nákupu kombináciu akejkoľvek rúry, indukčného varného panelu a umývačky z akčného letáka, môže získať bonus podľa vlastného výberu z uvedenej špecifikácie bonusov.

Zákazník, ktorý zakúpi spotrebiče v celkovej hodnote nad 3300 eur, môže si namiesto sady hrncov Kolimax či kuchynského robota vybrať Večeru snov od profesionálneho kuchára, ktorý ju uvaria u zákazníka doma. Pre získanie Večere snov musí byť jedným zo zakúpených spotrebičov rúra z radu AEG Mastery.

VEČERA SNOV je riešená so zákazníkom osobne. Viac informácií o tomto darčeku v bode 5.1.

Akcia sa vzťahuje len na modely uvedené v akčnom letáku:

Rúra: BCE451350M, BCE552350M, BCK451350M, BCK552350M, BEE542320M, BEK542320M, BPB351120M, BPE552320M, BPE742320B, BPE742320M, BPE842320M, BPK552320M, BPK742320M, BPK842320M, BPS351120M, BSE782320M, BSE792320B, BSE792320M, BSE882320M, BSK782320M, BSK792320M, BSK882320M , BSK892330M, KME721000M, KME761000B, KME761000M, KMK721000M, KMK761000M, KMK861000M, KSE782220M, KSK792220M

Indukčný varný panel: HC451501EB, HC452401EB, HG694840NB, HG795840NB, HK634150XB, HK6542H0XB, HK6542H1FB, HK654400XB, HK754400FB, HK764400FB, HK774400FB, HK854080FB, HK874400FB, HK955070XB, HK956970FB, HKB75540NB, HKH81700FB, HKM85411FB, HKP65410FB, HKP85410XB, HKP95510XB, IAE64843FB, IAE84850FB, IDK84451IB, IKB64413FB, IKB64431XB, IKE64441IB, IKE64450XB, IKE64471FB, IKE74441FB, IKE74451FB, IKE84471XB, IKE85471FB, IKE96654FB

Umývačka: FEE53600ZM, FEE62400PM, FEE62700PM, FEE62800PM, FEE63400PM, FEE63716PM, FEE73600PM, FEE83716PM, FSE53630Z, FSE62400P, FSE62800P, FSE63700P, FSE63716P, FSE72710P, FSE82710P, FSE83400P, FSE83716P, FSE83800P, FSK93700P, FSK93705P, FSK93800P

Kávovar: KKE884500B, KKE884500M, KKK884500M, KKK994500M

Mikrovlnná rúra: MBB1756S-M, MBE2658D-M, MBE2658S-M

Odsávač pár: DBB3650M, DBB3950M, DBB4650M, DBB4950M, DBB5660HM, DBB5960HM, DBE5960HG, DDE5980G, DIE5960HG, DPB5650M, DTB5960HM, DVB3850B, DVB3850M, DVB4850B, DVB4850M, DVB5960HB

Chladnička: ABE81816NC, SCB61824LF, SCE81816TS, SCE81816ZF, SCE81821LC, SCE81824TS, SCE81826TF, SCE81826TS, SCE81831LC, SCE81926TS, SKE81811DC, SKE81826ZC, SWB63001DG, SWB66001DG

Bonus:

Zákazník, ktorý splní pravidlá tejto predajnej akcie, si môže vybrať jeden z nižšie uvedených bonusov:

súprava hrncov Kolimax

Kuchynský robot

Večera snov pre 10 osôb v hodnote 330 eur

Prevzatie bonusu sa uskutoční na mieste zakúpenia výrobkov, tzn. v kuchynskom štúdiu, po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii

5.1. Zakúpenie kombinácie 3 výrobkov (rúry, indukčného varného panelu a umývačky) z akčného letáku Electrolux pre kuchynské štúdiá, a to v rámci jedného nákupu.

Podmienky na získanie bonusu VEČERA SNOV

VEČERA SNOV sa realizuje u zákazníka, v kuchyni, kde je nainštalovaná zakúpená rúra AEG Mastery.

Pre získanie bonusu Večera snov musí byť jedným zo zakúpených spotrebičov rúra z radu AEG Mastery.

Pri realizácii bonusu Večera snov musí mať zákazník nový AEG spotrebič už nainštalovaný, pretože kuchár na ňom bude predvádzať možnosti a výhody rúry z radu AEG Mastery. V prípade, že zákazník v čase prítomnosti kuchára nebude mať spotrebič nainštalovaný, večera sa nezrealizuje a zákazníkovi zaniká právo na čerpanie bonusu.

Pri výbere bonusu Večera snov bude zákazníka kontaktovať zástupca spoločnosti AEG (resp. agentúry Seesame s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava) a dohovorí si s ním podrobnosti – termín, počet osôb, výber menu.

Súčasťou bonusu VEČERA SNOV je zabezpečenie nákupu surovín, dovoz surovín na miesto konania a uvarenie jedla pre max. 10 osôb priamo na mieste, pričom varenie zabezpečí profesionálny kuchár.

Zákazník si bude môcť zostaviť 3-chodové menu z nižšie uvedených možností. Nižšie uvedené varianty sú finálnou ponukou a nie je prípustné, aby zákazník definoval akékoľvek zmeny. V zátvorkách sú uvedené alergény, ktoré ponúkané jedlo môže obsahovať.

Predjedlo

Cuketový krém (7 – mlieko)

Carpaccio (7 – mlieko, 8 – škrupinové plody)

Olivová tapenáda (7 – mlieko, 8 – škrupinové plody)

Hlavný chod

Risotto s parmskou šunkou (7 – mlieko)

Kačacie prsia so zelerovým pyré (7 – mlieko, 9 – zeler)

Flap steak s pečenou zeleninou

Dezert Citrónová torta (7 – mlieko, 1 – obilniny obsahujúce lepok, 3 – vajcia)

Brownies s vanilkovou zmrzlinou (7 – mlieko, 1 – obilniny obsahujúce lepok, 3 – vajcia)

Fresh cheesecake (7 – mlieko, 1 – obilniny obsahujúce lepok, 3 – vajcia)

Na základe zvoleného menu vyberie kuchár vhodné vína. Súčasťou večere sú 3 x 0,7 l fľaše vína. Ostatné nápoje nie sú v cene zahrnuté.

Keďže termín Večere snov bude stanovený po dohovore všetkých zúčastnených strán (zákazník, kuchár), nemusí sa uskutočniť do 30 dní od schválenia registrácie. Maximálna lehota na realizáciu u zákazníka je 6 mesiacov od schválenia registrácie. Organizátor musí zákazníkovi poskytnúť na výber min. 3 termíny možnej realizácie.

Pri výbere bonusu Večera snov nie je možné požadovať iba čiastočnú konzumáciu a zvyšnú časť nahradiť vouchermi na suroviny, a to bez ohľadu na počet osôb zúčastňujúcich sa Večere snov.

5.2. Nákup se uskuteční v období od 1. 7. do 16. 9. 2018.

5.3. Kompletné a správne vyplnenie on-line registračného formulára na webovej stránke www.mojeaeg.sk a jeho odoslanie.

5.4. Po overení registračných údajov si bude môcť účastník bonus vyzdvihnúť do 30 dní v príslušnom kuchynskom štúdiu, tzn. na mieste zakúpenia. Večera snov je na základe bodu 5. 1. z pravidla "30 dní" vybratá.

5.5. V registračnom formulári pre kuchynské štúdiá musí byť uvedené meno, priezvisko a email koncového zákazníka a zároveň meno, priezvisko a email predavača. Meno, priezvisko a email predavača nesmie byť zhodné s menom, priezviskom a emailom zákazníka.

5.6. V registračnom formulári pre kuchynské štúdiá je akceptovaná ako priložený doklad iba Electrolux faktúra začínajúce č. 967 .. alebo č. Objednávky B2B začínajúcich č. 5001 ... Iný doklad nie je akceptovateľný.

Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

Odoslaním registračného formulára každý účastník vyjadruje súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu, ktorú uviedla registrujúca sa osoba, v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom emailu. Electrolux nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál účtenky – dokladu o zaplatení akčného výrobku za účelom overenia nákupu (ďalej len „účtenka"). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akčného výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. so zhodnými údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým posielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom emailu akce@lemoni.cz

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

6.1. Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znení Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

6.2. Účastníci predajnej akcie výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený využiť v súlade s s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Z.z., občianského zákonníka, bezúplatne meno, priezvisko a mesto bydliska v médiách (vrátane internetu) propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti v súvislosti s touto predajnou akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť vytvorené a zverejnené zvukové aj obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to počas 10 rokov od ukončenia predajnej akcie.

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.mojeaeg.sk. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia alebo nesplnenia podmienok stanovených na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.